Home Mapa strony
 
 
Produkty

Kodeks Etyczny ERGO Pro


Prawdziwą wartością biznesu są tworzący go ludzie.

Poznaj zasady, które na co dzień wyznajemy.
Kodeks Etyczny Ergo Pro


Aktualności ERGO Pro


2015

Konkurs pod osobistym patronatem
Wiceminister Finansów
Doroty Podedwornej – Tarnowskiej
oraz patronatem
Związku Banków Polskich  Strona główna > Produkty > Mój Dom i Samochód

Mój Dom i Samochód
 

Pakiet Mój Dom i Samochód przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.

Oferta MTU skierowana jest do Klientów, na których ustawodawca nałożył obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC ppm), którzy jednocześnie:

  • są posiadaczami pojazdu/ów mechanicznego/ych (o ładowności do 850 kg),
  • poszukują podstawowej ochrony pojazdu w ramach ubezpieczeń dobrowolnych od utraty/całkowitego uszkodzenia pojazdu lub ochrony wyłącznie szyb samochodowych,
  • poszukują podstawowych usług assistance będących w zakresie oferowanym w MÓJ DOM I SAMOCHÓD,
  • poszukują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, będącego przedmiotem ochrony,
  • poszukują ubezpieczenia zapewniającego pomoc w przypadku wystąpienia szkody w zakresie ochrony wypracowanych zniżek,
  • poszukują ochrony na 12 miesięcy.

Pakiet Mój Dom i Samochód przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych i ich bliskich (w rozumieniu Ogólnych Warunków Umowy), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Mienie

Dla osób, które poszukują ochrony majątku prywatnego – mienia ruchomego i nieruchomości (nieprzeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej) od najczęściej występujących zdarzeń losowych na terytorium Polski.

OC w Życiu Prywatnym

Dla osób poszukujących ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w tym posiadaniem bądź użytkowaniem domu lub mieszkania, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawodowej.

Home Assistance

Dla użytkownika domu lub mieszkania poszukującego dodatkowych świadczeń, to jest w zakresie oferowanym w MÓJ DOM I SAMOCHÓD, realizowanych w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia ruchomego i nieruchomości w skutek zdarzeń losowych, powodzi lub awarii w miejscu ubezpieczenia.


Dodatkowe informacje na temat produktu oraz szczegółowe warunki umowy znajdują się w dziale Publikacje.


Kontakt z ERGO Pro
Możesz skontaktować się z nami na dwa sposoby:
telefonicznie lub online.

Nasz numer telefonu to:
+48 22 579 33 00

Zadzwoń lub napisz do nas:
Email
Tel/Fax/Poczta
Formularz

Kontakt dla mediów


Bezpośredni kontakt dla przedstawicieli mediów:

Piotr Grzesik
Tel.: +48 22 579 33 08
piotr.grzesik@ergopro.pl


„Laureat tytułu 2013”            
© 2012-2019 ERGO Pro | Munich Re | Ergo | Ergo Hestia | Klauzula informacyjna | Wersja mobilna ergopro.pl