Home Mapa strony
 
 
Produkty

Kodeks Etyczny ERGO Pro


Prawdziwą wartością biznesu są tworzący go ludzie.

Poznaj zasady, które na co dzień wyznajemy.
Kodeks Etyczny Ergo Pro


Aktualności ERGO Pro


2015

Konkurs pod osobistym patronatem
Wiceminister Finansów
Doroty Podedwornej – Tarnowskiej
oraz patronatem
Związku Banków Polskich  Strona główna > Produkty > Eventus Duo Formuła HybrydowaGwarancja - Inwestycja - Ochrona

Eventus Duo Formuła Hybrydowa
Gwarancja - Inwestycja - Ochrona


Program Ubezpieczeniowo – Oszczędnościowy

Eventus Duo Formuła Hybrydowa to pierwszy w Polsce program, który łączy gwarancję świadczeń emerytalnych z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego.

Eventus Duo skierowany jest do osób, którym zależy na:
- zapewnieniu finansowego bezpieczeństwa na czas emerytury,
- zapewnieniu sobie oraz bliskim finansowego bezpieczeństwa w przypadku inwalidztwa i niezdolności do pracy,
- zapewnieniu bliskim ochrony w przypadku wcześniejszej śmierci.

Gwarancja:


W skład wypłacanego świadczenia wchodzą:
- zgromadzony kapitał z ubezpieczenia gwarantowanego (jego wysokość znana jest już w momencie podpisania umowy),
- udział w zysku z ubezpieczenia gwarantowanego,
- wartość rachunku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego.

Eventus Duo w formule hybrydowej zapewnia 20-letnią gwarancję wypłat miesięcznej renty po 65 roku życia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, na przykład w 70 roku życia, pozostałe należne świadczenia będą wypłacane uposażonym aż do końca ustalonego okresu, to jest przez następne 15 lat. Wysokość wypłaconego na koniec okresu ubezpieczenia kapitału zależeć będzie od czasu oszczędzania, wyboru strategii inwestycyjnej oraz dodatkowych opcji ubezpieczeniowych. Wypłata świadczeń może mieć również charakter jednorazowy.


Inwestycja:


Klienci mogą skorzystać z indywidualnych strategii inwestycyjnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego lokując środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Zarządza nimi ESALIENS – potentat rynku inwestycyjnego. Długi czas inwestycji ma zasadniczy wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych Ubezpieczonemu po 65 roku życia. Warto zatem oszczędzać w długiej perspektywie.

Po trzech latach oszczędzania w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego istnieje możliwość korzystania z części zgromadzonych środków, kontynuując jednocześnie ubezpieczenie (wykup częściowy).


Ochrona:


Program Eventus Duo Formuła Hybrydowa zapewnia uposażonym szeroką ochronę w przypadku śmierci Ubezpieczonego przed 65. rokiem życia lub wypłatę świadczeń w przypadku inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

Wypłata świadczeń realizowana jest:
- natychmiast po zdarzeniu (do 150% sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu) oraz
- na koniec umowy ubezpieczenia (100% sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanym udziałem w zyskach)

Możliwa jest również natychmiastowa wypłata świadczenia, które jest należne na koniec umowy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o opcje dodatkowe, które obejmują:
- śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
- trwałego inwalidztwo lub całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku,
- przejęcie (w całości lub części) opłacania składek ubezpieczeniowych w przypadku trwałego inwalidztwa wskutek wypadku lub całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby (w zależności od stopnia inwalidztwa).

Zobacz prezentację produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktu oraz szczegółowe warunki umowy znajdują się w dziale Publikacje.


  • Korzyści podatkowe
  • Unikalność programu
Korzyści podatkowe.
Korzyści dla pracodawcy


Program Eventus Duo Formuła Hybrydowa pozwala osiągnąć korzyści podatkowe. Jest także bardzo wygodnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą zadbać o finansową przyszłość swoich pracowników.

Udział w zysku wypracowany z ubezpieczenia gwarantowanego jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.*

Pracodawca może zaliczyć składkę na program Eventus Duo Formuła Hybrydowa dla pracownika w koszt uzyskania przychodu.

* zgodnie ze stanem prawnym na 1 stycznia 2020 roku
Eventus Duo Formuła Hybrydowa
Wreszcie bez dylematu!
Teraz nie musisz zastanawiać się co wybrać:
gwarancję (i tym samym mniejsze zyski) czy też większe zyski z funduszy (ale obarczone wyższym ryzykiem inwestycyjnym).

Eventus Duo Formuła Hybrydowa to pierwszy w Polsce program, który łączy gwarancję świadczeń emerytalnych z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego.

Eventus Duo w formule hybrydowej to unikalne na rynku rozwiązanie na różne sytuacje życiowe:

- przejście na emeryturę,

- śmierć,

- niezdolność do pracy,

- inwalidztwo.

Oszczędzaj na starość, a równocześnie zapewnij swoim bliskim optymalne zabezpieczenie na wypadek ewentualnej utraty dochodów wskutek choroby, wypadku lub śmierci.

Kontakt z ERGO Pro
Możesz skontaktować się z nami na dwa sposoby:
telefonicznie lub online.

Nasz numer telefonu to:
+48 22 579 33 00

Zadzwoń lub napisz do nas:
Email
Tel/Fax/Poczta
Formularz

Kontakt dla mediów


Bezpośredni kontakt dla przedstawicieli mediów:

Piotr Grzesik
Tel.: +48 22 579 33 08
piotr.grzesik@ergopro.pl


„Laureat tytułu 2013”            
© 2012-2019 ERGO Pro | Munich Re | Ergo | Ergo Hestia | Klauzula informacyjna | Wersja mobilna ergopro.pl